zápasy sezóny 2006-2007


sezóna 2006-2007 - Podzim

 

Replacement vs Hespro "B" 2:3 (1:3)

(PA)17.11.2006 9:00
?tefánikova

sestava: Litr - Slezi, Macek, Murdoc, Jagy - Mate, Cerm - Cvok, Cermik, Krbec, Kadi?
goly : 2x Slezi
ZK: Jagy, Mate

 

CK Fugas vs Replacement 0:3 (0:0)

(NE)12.11.2006 15:00
GJKT

Sestava: Litr - Cvok, Murdoc, Slezi, Jagy - Kadi?, Cerm - Krb, Cermik, Dufi
góly:Jagy, Kadi?, Slezi

Zápas byl velmi vyrovnaný a rozhodlo to, ?e jsme dali jako první góla. Ale popo?ádku. První tutovku spálil Dufi. Soupe? nás zatla?il, ale Litr skv?le zachytal a dob?e si postavil ty?e (2). Ob?asné zmatky v obran? se nám v?dy poda?ilo n?jak uhasit a v?asnými odkopy jsme zabránili n?kolikrát soupe?i dorazit st?elu do prázdné branky. V druhém polo?ase si Jagy narazil mí? a krásnou st?elou zajistil vedení 1:0. Soupe? zvolil hru p?ti v poli. Díky rychlému st?ídání se nám poda?ilo dob?e bránit a soupe?e jsme nepustili do vylo?ené gólovky, i kdy? to párkrát p?kn? smrd?lo. Uklidn?ní p?inesl Kadi?. ?patná p?ihravka soupe?e se od n?j odrazila, Kadi? p?esprintoval posledního hrá?e a pohodln? skóroval do prázdné branky. Te?ku za utkáním ud?lal dal?í st?elou do odkryté sít? Slezi. 

Replacement vs Synové výčepu 4:1 (2:1)

(SO)11.11.2006 12:00
?tefánikova

sestava: Litr - Macek, Murdoc, Jagy, Slezi - Mate, Cerm - Kadi?, Krbec, Cermik
góly:Kadi?, Slezi, Krbec, Murdoc
?k:Jagy

Do zápasu jsme vstoupili opatrn?. První ?anci zahodil Cerm po výborné Krbcov? p?ihrávce. Pak sám Krbec spálil tutovku, kdy? z metru neprost?elil golmana. První úsp?ch zaznamenal Kadi? po Mateho p?ihrávce (ten dnes hrál skv?le podílel se na t?ech gólech, kdy mí?e dával v?t?inou p?ed prázdnou bránu, aby i my, bídní ?ervi v útoku, m?li radost z toho fotbalu - Mate doufám spokojen:). Druhý gól náhodn? p?idal Slezi. Pak jsme inkasovali po standartní situaci, kdy? soupe? prorazil ze? v podání Cerma. Soupe? za?al být nervozní, kdy? rozhod?í oto?il aut a my se nep?iznali. Za?al nadávat a zost?il svoji hru, na?t?stí m?li Synové v týmu i rozumné lidi, a tak se zabránilo je?t? ost?ej?ím st?et?m. T?etí gól p?idal Krb po bezchybné Mateho p?ihrávce. Skóre t?sn? p?ed koncem upravil Murdoc. 

T - Mobile vs Replacement 0:5 (0:0)

(SO)4.11.2006 11:00
GJKT

Dal?í kontumace.  

Věkoše vs Replacement 0:0 (0:0)

(NE)29.10.2006 8:00
?tefánikova

sestava: Litr - Mate, Cvok, Jagy, Murdoc - Luka, Cerm, Kadi? - Dufi, Cermik, Krbec

Zápas se hrál v po?así pod psa. Fotbal m?l, ale daleko vy??í kvalitu, a to zásluhou obou mu?stev, která se sna?ila tvo?it hru. Velmi dob?e na svoje kvality se dneska p?edvedl Cvok, který v obranné dvojci s Matem nepustili soupe?e do ?ádné vylo?ené situace. Jen ?koda, ?e kdy? Cvok obere hrá?e, ?e nedoká?e zalo?it protiútok. Cvok se také p?edvedl v útoku, kdy po p?ihrávce Mateho spálil tutovku. Kdy? mluvim o Cvokovi musím i o Matem. Ten se dnes neutáp?l v kli?kách a velice dob?e dirigoval hru ze zádu, akorát by to cht?lo, aby dával ty 100% ?ance do kterých se dostane, proto?e kdy? je nedá on, tak pak kdo?:) Soupe? b?hem zápasu trefil 2 ty?e my jednu. Ob?as jsme zazmatkovali v obran?, t?eba kdy? Kadi? místo odkopu si nechá projít mí? mezi nohama:) Lit?ík dneska zachytal, dob?e vybíhal, st?ely i centry bezpe?n? m?l a? na poslední nához, který mu vypadl a 20 vte?in p?ed koncem jsme za to mohli pykat. Celkov? jsme podali zodpov?dný a ob?tavý výkon a bod byl asi spravedlivý pro oba celky. Je vid?t, ?e se nám hraje daleko lépe proti tým?m, které hrají otev?ený fotbal a nestojí ve 4 na vlastní p?lce. 

Replacement vs Dreams team 0:2 (0:0)

(SO)28.10.2006 9:00
?tefánikova

Sestava: Litr - Jagy, Murdoc, Mate, Macek - Cerm, Luka - Krb, Kadi?, Cvok, Dufi

Zápas se hrál za p?kného podzimního po?así, a to bylo asi to jediné, co bylo p?kné. Jagy to vystihl po zápase "Soupe? hrál hovno, ale my sra?ku. První polo?as byl vyrovnaný. Soupe? n?kolikrát nebezpe?n? vyst?elil, ale Litr byl v?dy na míst?. My jsme se také dostali do zakon?ení, ale u odra?ených mí?? byl soupe??v gólman v?dy o chloupek d?íve. Ve druhém polo?ase se ujala soupe?ova st?ela a rázem jsme prohrávali. Protivník se po vedoucím gólu uzav?el na vlastní polovin? a ?ekal co vymyslíme. No a my jsme nic nevymysleli. Mate se topil v kli?kách, st?ely ?li vedle, kombinace vázla. Sna?ili jsme se, ale n?jak to nebylo nic platného. Soupe? p?idal je?t? jeden gól a od té doby to byla spí?e k?e? z na?í strany ne? co jiného. N?jak jsme prost? zapom?li dávat góly. Moc jich nedostáváme, ale je?t? mí? jich dáváme:) 

U Dvora vs Replacement 1:4 (1:2)

(SO)14.10.2006 13:00
?tefánikova

Sestava: Litr - Murdoc, Slezi, Macek - Cerm, Mate - Kadi?, Cvok, Cermik, Dufi
góly: Kadi?, Slezi, Mate, Cerm

Po zlomenin? nohy se do sestavy vrátil Macek. Nemocný Jagy se zú?astnil pouze jako fotograf, a tak jsme hrali op?t jen na t?i obránce. V první polo?ase jsme prvních 10 minut soupe?e p?ehrávali, pak zase tla?il on nás. První gól padl z p?e?íslení 3-2, které zakon?il Kadi? po p?ihrávce Cerma. Soupe? ze svého tlaku vyt??il jen dv? ty?e. Asi v p?lce polo?asu p?i?lo vyrovnání. Soupe? nenápadn? te?oval nakopnutý mí? a Litr nestihl zareagovat - 1:1. Do vedení nás dostal Slezi. Macek ze zadu p?ihrál Kadi?ovi, ten svící na?el Mateho, Mate p?i?ukl Slezimu a ten hlavou zakon?il. Celý druhý polo?as hrál soupe? na 5 hrá?? v poli a vynutil si místy a? drtivý tlak. P?ed tímto tlakem sta?il, ale vyrobit dv? hrubky. Nejd?íve vypíchl mí? Mate a s p?ehledem zakon?il. Na 4:1 pak zvy?oval Cerm, kdy? mí? dopravil do brány, ani nev?d?l jak. Soupe? vym?nil gólmana za hrá?e s lep?í kopací technikou a zav?el nás do kle?tí. Vytvo?il si asi 5-6 dobrý st?eleckých pozic, ale st?eli z první v?t?inou na na?i odkrytou branku se neujali. Hodn? st?el zablokovali na?i hrá?i, zvlá?t? Dufi a co nem?la obrana chytil Litr, dneska v docela slu?né form?. Nesmíme zapomenout ani na Cvoka, který z metru nedokázal uklidit v prvním polo?ase Cermovu velmi prudkou st?elu do soupe?ovi sít?. 

Replacement vs Hrobníci 3:4 (2:3)

(SO)7.10.2006 8:00
Smi?ice

Sestava: Litr - Murdoc, Slezi, Jagy - Mate, Cerm - Kadi?, Cvok, Dufi, Cermik, Krb
góly: 2x Slezi, Cerm

Na ?ádost mých v?rných ?tená?? se dneska pokusím napsat tro?ku del?í ?lánek:). Zápas s Hrobníky byl na pohled velmi p?kný. Oba týmy byly velmi b?havé. V prvním polo?ase nás Hrobníci p?ehrávali, ale do vedení jsme se dostali my. Slezi na p?lce odebral protihrá?i balón a sám rychlý protiútok zakon?il. Pak Hrobníci p?evzali ot??e zápasu. Nejprve se nechal Cermík obehrát a Litr si nehlídal ty?. Pak soupe? dob?e rozehrál trestný kop a aby toho nebylo málo na 3:1 zvý?ili Hrobníci st?elou z vápna. Na konci polo?asu se ke slovu dostal znovu Slezi. Na poprvé Mate napálil z p?ímého kopu mí? do zdi, která se ale hnula, a tak se kopalo znovu. Tentokrát Mate p?ihrál a Slezi bezpe?n? skóroval. Ve druhé p?lce jsme Hrobníky ji? tolik nepou?t?li do zakon?ení. Litr kone?n? nestál jen na brankové ?á?e a vybíhal. Deset minut p?ed koncem po individy akci vyrovnal Cerm ranou pod b?evno. Chvíli na to ov?em Slezi ztratil mí? na posledním a soupe? pohodln? skóroval do prázdné branky - 3:4. Vytvo?ili jsme si tlak, ale do ?ádné lo?enky jsme se nedostali. P?edvedená hra nebyla ?patná, ale u? by jsme mohli taky n?kdy bodovat:). 

Extrém vs Replacement 3:0 (2:0)

(NE)1.10.2006 12:00
Sever

Sestava: Litr - Slezi, Jagy, Murdoc - Cerm, Mate - Kadi?, Dufi, Cermik, Krb

Zápas se hrál za lehkého de?t?. Vstup byl stejn? ?patný jako minule. Po Murdocov? chyb? 1:0. Pak Cermík neuhlídal hrá?e a po st?ele soupe? pohodln? dorá?el do prázdné branky. Pak se hrál vyrovnaný fotbal. Litr chytil pár st?el ze st?ední vzdálenosti. My se dostali dvakrát p?ed gólmana, ale Kadi? i Jagy nedali. V druhé p?li si svoje spálil je?t? Dufi a Murdoc. Soupe? zakon?oval ze st?ední vzdálenosti, ale Litr m?l v?e pod kontrolou. V poslední minut? jsme inkasovali je?t? jednou, kdy? Murdoc vyjel z posledního, byl faulován, rozhod?í nic nepískl a Litr dostal housle:). 

Replacement vs Senior Stapaz "B" 3:4 (0:2)

(CT)28.9.2006 12:00
?tefánikova

Sestava: Litr - Jagy, Murdoc, Mate - Cerm, Kadi?, Slezi - Cvok, Dufi, Cermik, Krb
góly: Jagy, Slezi, Mate
?lutý: Jagy

Zápas jsme nezvládli a p?i?li jsme o 3 body. Byli jsme lep?í ne? soupe?, ale dostávali jsme góly po vlastních hloupých chybách. První po kli?ce Mateho na posledním, druhý poté co Cerm nedosáhl na p?íhru. Sami jsme si vytvo?ili n?kolik slibných ?ancí, ale soupe? úsp??n? betonoval. V polo?ase se nasral Cerm a napodobyl kousky Jagyho s odchodem ze zápasu:). V druhé p?li jsme hned ze za?átku dostali hloupého góla 3:0 a teprve pak zabrali. Po chybách soupe?e sní?il Jagy, který nahrál o pár minut pozd?ji Slezimu p?ed prázdnou branku - 2:3. Pak ov?em soupe? vyslal nechytatelnou ránu a bylo to zase o dva. Dv? minuty p?ed koncem Mate sní?il na 3:4. Minutu p?ed koncem jsme mohli vyrovnat. Mate ov?em byl z úhlu a p?íhra na Cerma nepro?la. Jagy je?t? na konci sta?il vyfasovat ?lutou.

PS: Omlouvám se Cvokovi, ?e jsem pat?i?n? neoslavil jeho gól ze zápasu s Kanonýrem, a tak se k tomu vracím te?. Tak?e, jak se to seb?hlo. Cvoky si skv?le, nádhern? a p?ekrásn? nab?hl za hrá?e, kam se nemohla dostat ?ádná p?ihrávka. Soupe? mí? ov?em pustil a je?t? ho ve vápn? sta?il te?ovat rukou. D?ív ov?em ne? Monty sta?il zapískat penaltu, se Cvok pohotov? op?el do mí?e a nechytatelnou bombou, za ní? by se ani Roberto Carlos nemusel styd?t, propálil gólmana Kanonýr?. 

Kanonýr vs Replacement 1:2 (1:0)

(NE)17.9.2006 14:00
?tefánikova

sestava: Litr - Jagy, Mate, Slezi - Murdoc, Cerm - Kadi?, Krbec, Cvok
góly: Jagy, Cvok

Do zápasu jsme vstoupili lépe a soupe?e zatla?ili. M?li jsme i pár dobrých st?el, ale soupe??v gólman v?e lapil. Soupe? se prezentoval nahazovanými mí?i na na?i bránu a spoléhal na te?. Litr si ov?em se v?emi výhozy dob?e poradil. Hor?í to u? bylo s trestným kopem, po kterém jsme prohrávali - 1:0. To nás dostalo malinko pod tlak. Ve druhé p?li jsme do hry dali to nejlep?í co jsme na lavi?ce m?li a Jagymu se poda?ilo srovnat krásnou st?elou do horního rohu brány - 1:1. Druhý gól p?idal Cvok, kdy? Monty neodpískal ruku ve vápn? a ponechal výhodu - 2:1. Koncovka byla hektická, jako ostatn? v?dy. V poslední minut? dal Cerm ruku p?ed vápnem a kopal se p?ímák. Na?t?stí ho soupe? napálil do zdi, a tak jsme slavili t?i body. 

Replacement vs Delta 5:0 (0:0)

(SO)16.9.2006 12:00
?tefánikova

Sestava: Litr - Jagy, Slezi, Murdoc - Mate, Cerm - Kadi?, Krb, Cvok

Cermik m?l domácí v?zení, Macek má nohu v sád?e a Luka chodí s berlema. Soupe? se dostavil jenom ve 4 lidech, a tak se konala první kontumace. 

Reds vs Replacement 4:0 (2:0)

(NE)10.9.2006 8:00
GJKT

sestava: Litr - Slezi, Jagy, Macek, Murdoc - Cerm, Mate - Kadi?, Krb, Cermík

Zápas za?al vyrovnan? a ob? strany ?ekaly na chybu soupe?e. Ta p?i?la z na?í strany. Dlouhý výhoz p?esko?il Sleziho, obránce se kolem n?j obto?il a bez potí?í zakon?il - 0:1. Druhý gól p?i?el t?sn? p?ed polo?asem, kdy? soupe? vymetl ?ibenici. Slezi pak sta?il spálit na?í nejv?t?í tutovku, kdy? ze souboje s branká?em ode?el pora?en. V druhé p?li jsme se sna?ili tla?it se víc dop?edu, ale takticky vysp?lí a dob?e hrající soupe? nám prakticky, a? na pár náznak?, nic nedovolil. Naopak po rychlém brejku p?idal 3. gól. Poslední kosmetickou úpravu dodal výsledku aut, který Litr te?oval - 0:4.  

Replacement vs Flamengo "C" 2:3 (0:1)

(SO)9.9.2006 13:00
GJKT

sestava: Litr - Slezi, Jagy, Murdoc, Macek - Cerm, Mate - Kadi?, Cermík, Krb
góly: Jagy, Slezi

Zápas ve kterém za Flamengo nastoupili i hra?i se zku?enostmi z divize byl velmi vyrovnaný a vyhrál ??astn?j?í tým. V prvním polo?ase jsme nast?elili dv? ty?e - Kadi? a Slezi. Bohu?el na konci polo?asu Mate hlídal náhradníka místo aktivního hrá?e a soupe? vyu?il p?e?íslení - 0:1. Druhý polo?as byl op?t vyrovnaný. Nejprve se prosadil po standartní situaci Jagy. Pak jsme ne??astn? inkasovali po te?ované st?ele - 1:2. V záv?re?ném tlaku se nám díky Slezi st?ele z voleje po p?íh?e Cerma poda?ilo vyrovnat. Pak ov?em soupe? nast?elil ruku v na?em vápn? a 3 minuty p?ed koncem prom?nil penaltu. Na bod jsme ur?it? m?li:(. 

Crickets vs Replacement 0:5 (4:2)

(SO)2.9.2006 10:00
?tefánikova

Sestava: Litr - Macek, Murdoc, Jagy, Slezi - Cerm, Mate - Kadi?, Dufi, Krb, Cermík
góly: 3x Mate, Jagy, Cerm, Kadi?

Crickets byli techni?t?j?í. My zase bojovn?j?í a ??astn?j?í. Gólmani na obou stranách spí? p?ipomínali cedníky, i kdy? Litr na konci utkání podr?el. Do vedení nás po p?kné indivindi akci dostal Cerm. Druhý gól p?idal Mate, kdy? Majkl stál v brán? úpln? n?kde jinde ne? m?l. Pak p?i?li slab?í chvilky na?í obrany a Crickets rychle oto?ili na polo?asových 4:2. Vstup do druhé p?lky jsme m?li stený jako do první. Jagy sní?il na 4:3 a Mate se ?t?stím vyrovnal. Crickets se nenechali zasko?it a op?t odsko?ili na 5:4. Srovnáno bylo, kdy? Kadi? leva?kou skóroval po Cermov? p?íh?e - 5:5. Vít?zný gól mohl dát kdokoli. Nakonec jsme ??astn?j?í byli my, kdy? Mate prost?elil v?e p?ed sebou. Výkon v obran? nebyl nejlep?í, ale celkov? jsme hráli velice dob?e. Pokud z?stanem na zemi a budem hrát s podobným nasazením, tak by klidný st?ed tabulky (ná? p?edsezóní cíl) nemusel být problém.

Dodate?n? zkontumováno..v prosp?ch Replacement 5-0

sezóna 2006-2007 - Jaro

 

Hespro "B" vs Replacement 9:3 (4:0)

(SO)30.6. 13:00
Štefánikova

Sestava: Litr - Cvok, Slezi - Murdoc, Kadi? - Dufi, Krb
góly: Murdoc, Kadi?, Slezi
žk: Dufi

V našem posledním utkání již o nic nešlo, teda šlo pouze o to, jestli vst?elíme 300stý gól replik? a 100stý gól v sezón?. Obojí se nám nakonec povedlo. Soupe? se sešel v p?ti, ale byl po všech stránkách jednozna?n? lepší, a tak již v polovin? polo?asu bylo rozhodnuto. Za zmínku stojí pouze Cvokova ruka, kterou si hodil mí? do brány, ale místo gólu se kopala penalta a tu Litr chytil. Polo?as skon?il 4:0. Ve druhé p?lce se nám poda?ilo prom?nit t?i rychlé protiútoky. První zakon?il Murdoc a p?ipsal si 300stý gól replik?. Druhý gól p?idal Kadi? a t?etí, stý v sezón?, Slezi. Soupe? nám mezitím nasázel 5 gól?, když jsme ob?as zapomínali bránit, což roz?ilovalo našeho Lit?íka:). Kone?né skóre 9:3.  

Synové výčepu vs Replacement 2:11 (1:6)

(NE)10.6. 9:00
Štefánikova

Sestava: Litr - Cvok, Slezi, Mate - Cerm, Kadi? - Krb, Cermík
góly: 4x Slezi, 3x Mate, 2x Cerm, 1x Krb, 1x Kadi?

Zápas byl rozhodnutý b?hem prvních p?ti minut. Soupe? se sešel jenom v p?ti a to bylo spole?n? s vedrem smrtelná kombinace. Když k tomu v 5 vte?in? Cerm skóroval, nebylo o co hrát. Soupe? p?sobil odevzdaným dojmem a potvrzoval svou roli outsidera. Góly padaly jak na b?žícím páse. Bohužel spousta šancí skon?ila na špatné p?íh?e nebo naší neschopností zakon?it tutovou šanci. Po?et lidí byl taky ideální, a tak si všichni mohli docela hodn? zahrát. Každý, kdo cht?l dát góla mohl. Byli ale jedinci, kte?í tuto šanci odmítli nap?. Cvok:). Jinak Mate p?išel o deset minut pozd?ji, protože jsme ho budili p?t minut p?ed zápasem:) 

Replacement vs T - Mobile 5:0 (0:0)

(SO)9.6. 14:00
Štefánikova

kontumace 

Replacement vs Věkoše 6:0 (1:0)

(SO)2.6. 12:00
Štefánikova

sestava: Litr - Cvok, Murdoc, Slezi - Mate, Cerm - Kadic, Krbec, Cermik, Dufi
goly: 2x Cerm, Cermik, Mate, Murdoc, Kadic

Zápas se odehrál za deštivého po?así. Uvodní výkop m?l soupe?, do šancí jsme se však dostávali my. Behem zápasu jsme byli jasn? lepším celkem a Rychtá?ka si až na 3 závary v první p?lce nic extra nevytvo?ila. První náš gol vst?elil Cerm poté co vypíchl soupe?ovu nep?esnou rozehrávku a individuální akci p?es posledního beka. Do polo?asu stihl Cermik nast?elit spojnici po krásné Mateho p?íh?e. V druhé p?lce jsme b?hem 5 minut zápas rozhodli když jsme dali 4 rychlé goly. Ten první z nich dal Mate. Litr vyhodil na Krbce ten se obto?il záhadn? kolem obránce a naservíroval Matemu p?ed prázdnou bránu 2-0. T?etí gol v po?adí dal op?t Cerm. Po té co vypíchl balon z p?e?íslení soupe?e a n?kolika krocích zakon?il k ty?i 3-0. Další gol padl po kombina?ní akci Cerm- Kadi?. Kadi? výborn? p?ijal p?íhru a následn? obešel i golmana a dal do prázdné klece 4-0. Pátý gol byl kopií naší ?tvrté trefy. Jen zakon?ovatelem byl Murdoc. Te?ku za zápasem ud?lal Cermik když doklepl do prázdné branky. Výsledek 6-0 nikdo ne?ekal:)  

Dreams team vs Replacement 4:4 (2:1)

(NE)20.5. 11:00
Štefánikova

sestava:Litr - Slezi, Macek, Cvok - Cerm, Mate- Murdoc, Krbec, Cermik
goly: Cerm, Cvok, Krbec, Mate
žlutá: Krbec

Do zápasu jsme nastupovali po sudové akci u Cvoka, která následovala výprasu od hrá?? U Dvora. Morálka v týmu byla tedy výborná. Po zdravotní stránce to bylo horší -> v?tšin? týmu bylo špatn?:). Do zápasu jsme vstoupili opatrnou hrou ze zabezpe?ené obrany. Bohužel již v první p?lce jsme se nevyvarovali chyb v rozeh?e a po špatné souh?e Mateho se Slezim soupe? vedl 1-0. Tomuto golu p?edcházely 2 super akce Cvoka s Cermikem, kdy si Cvok na p?lce narazil s Cermikem a pak st?edem šel p?ímo?a?e na bránu. Bohužel ani jednu šanci neprom?nil. Než jsme se oklepali z inkasovaného gólu vzpamatovali, dostali jsme další. Za Cerma zab?hl h?á? a po nedorozum?ní Cermna s Litrem špi?kou píchl balon k pravé ty?i 2-0. Do konce polo?asu jsme z n?kolika šancí, které p?evážn? pálil Cerm, stihli pouze snížit. Slezi nahrál Cermikovi ( který hrál opravdu dob?e) a ten leva?kou p?kn? vyst?elil. Jeho ránu sice golman vyrazil, ale odražený balon nekompromisn? vrátil do sít? Cerm. Na za?átku druhé p?le po faulu an Cermika Mate rozehrál standartku na Cvoka, který se nemílil 2-2. Cvok bude povinn? p?ed každým zápasem muset vypít 10 piv, aby mu to šlo. Soupe?e naše rychlé vyrovnání nakoplo a vrhl síly do utoku. Po ojedin?lém p?e?íslení soupe??m uto?ník p?kn? vyst?elil a balon se odrazil od b?evna do sít?. B?hem další minuty Dreams zvýšili své vedení na 4-2, když se po autu obto?il jeden z úto?níku kolem našich bek? a p?esnou ranou k ty?i dal gol. Pak ješt? po faulu Litra kopali Dreams penaltu. Tu Litr chytil. Cesta k vyrovnání byla trnitá, ale vyrovnat se poda?ilo. Po pr?niku Cerma dorážel Krbec do prázdné brány. Skore uzav?el p?knou st?elou Mate. Trochu jsme si tak napravili p?edchozí tragický výkon. 

Replacement vs U Dvora 4:9 (3:3)

(SO)19.5. 10:00
Štefánikova

sestava:Litr- Slezi, Macek, Murdoc, Cvok - Cerm, Mate - Cermik, Kadic, Krbec
goly: 2x Slezi, Cerm, Mate

V první puli jsme se soupe?em drželi krok. Ve druhé nás soupe??v útok jednozna?n? p?ehrál. Obrana dnes kupila jednu chybu na druhou. Nutno podotknout, že soupe?ovi úto?níci nebyli špatní. Jeho obrana ho?ela, ale ta naše víc. Ve druhém polo?ase se nám navíc neda?ilo prom??ovat vyložené šance. Rozdíl ve skóre neodpovídá pr?b?hu zápasu. No záchranu jsme již m?ly p?ed zápasem, a tak jsme se mohli t?šit na chlasta?ku u Cvoka:), která se povedla, takže konec konc? spokojenost:) 

Hrobníci vs Replacement 2:6 (1:2)

(SO)12.5. 13:00
Štefánikova

Sestava: Litr - Slezi, Jagy, Macek, Murdoc - Cerm, Mate - Kadi?, Krbec, Cermik
góly:3x Mate, 2x Cerm, 1x Cermik

Zápasu p?edcházela pr?tž mra?en. Soupe? se sešel jen v 6 a to se mu stalo asi osudným. V zápase se hodn? b?halo, a tak soupe?i chyb?la síla. První gól dal Cerm po hezké k?ižné p?ihrávce. Druhý trošku náhodn? p?idal Cermik. Pak jsme soupe?e nepohlídali po rohu a bylo 2:1. V druhém polo?asu Mate zvýšil na 3:1 a Cerm z penalty na 4:1. Tím jsme asi definitivn? zlomili Hrobníky. Na p?t jedna zvyšoval ,po Kadi?ov? p?ihravce p?ed prázdnou bránu, Mate. A na kone?ných 6:1 upravil skóre znovu Mate. Vyhráli jsme asi díky tomu, že jsme vst?elili první gól. Soupe? pak musel tla?it a my jsme dávali góly z rychlých protiútok?. Již druhý zápas za sebou jsme podali docela dobrý výkon. 

Replacement vs Extrém 5:3 (2:0)

(ÚT)8.5. 13:00
Štefánikova

sestava: Litr - Cvok(do 30min), Slezi(od 30min), Jagy, Macek - Mate, Cerm - Dufi, Kadi?, Krbec
goly: 2x Mate, Dufi, Jagy, Macek

Cerm to nazval zápasem o záchranu. Soupe? v prní p?lce p?ipomínal spíše tým, kterému o nic nejde. Nebyl d?razný, neb?hal a poušt?l nás do šancí. T?ch jsme m?li asi tolik, kolik má zápasník sumo kilo. První se prosadil Macek, po n?m po krásné akci Jagy a polo?asový ú?et zakon?il Mate. Soupe? m?l asi dv? dobré p?íležitosti, ale nedokázal je využít, protože nás podržel výborný Litr. V druhém polo?ase na nás soupe? vlétl a bylo št?stí, že nedokázal snížit. Pak p?išel Slezi a my jsme za?li zase pálit jednu šanci za druhou. Soupe? nast?elil dv? ty?e, ale do brány se trefit nemohl. ?tvrtý gól p?idal Dufi a páty Mate. Pak se kone?n? trefil soupe?. P?t minut p?ed koncem snížil na 5:2. A t?i minuty p?ed koncem nahrál Jagy Litrovi krásnou pomalou malou dom?, kterou si Líta "zkušen?" nechal projít pod nohou - 5:3. 

Senior Stapaz "B" vs Replacement 2:2 (1:1)

(SO)5.5. 8:00
Štefánikova

Sestava: Litr- Slezi, Murdoc (od 15min), Cvok - Mate, Cerm - Dufi, Cermik, Krbec
Goly: Slezi, Dufi
ZK:

Zápas jsme za?ali opatrnou defenzivní hrou. Dobrým postavením obránc? jsme soupe?e do ni?eho nepoušt?li. Bohužel soupe?i za?al hrát i golman v poli a svoji velice kvalitní rozehrávkou nás dostával pod tlak. N?kolikrát behem první p?lky se nám poda?ilo soupe?e p?e?íslit, bohužel jak je naším zvykem jsme z toho nedali žádný gol.Sám p?ed brankou byl Cerm,Dufi,Slezi Bohužel i díky n?kolika zbyte?ným ztrátám balonu se do p?e?íslení dostal i soupe?. Jedno z nich se mu poda?ilo využít 0-1. Tento gol padl z rychlého protiútoku když Slezi z vápna trefil st?ed brány a golman soupe?e rychle vyhodil. Nás tento gol anšt?stí nepoložil a dále jsme hráli co jsme si ?ekli. Po Mateho pr?niku a st?íleém centru se do prázdné branky dorazil Slezi 1-1. O polo?ase jsem si ?ekli že není kam sp?chat, že budem pokra?ovat ve stávající h?e. P?ineslo to ovoce. Po Lítov? rychlém výhozu na Cerman jsme se dostali do p?e?íslení t?i na jednoho. Cerm p?istr?il na Sleziho, ten poslal na Dufina, který skoroval housli?kami 2-1. Soupe? po inkasovaném golu zvýšil aktivitu, nicmén? nic nenazna?ovalo že by se mu mohlo poda?it vyrovnat. Naneštestí jsme se dopustili n?kolika individuálních cyhb v ?ad? a dostali se pod velký tlak z n?hož soupe? vyrovnal na 2-2. Záv?rem musím podotknout že remíza byla za p?edvedený výkon obou tým? zasloužená.  

Replacement vs Kanonýr 1:1 (1:0)

(NE)29.4. 11:00
Štefánikova

sestava: Litr - Slezi, Jagy - Mate, Cerm - Macek, Cermik, Krbec
goly : Slezi
žluté: Mate, Litr

Zapas se hrál za krásného po?así. Soupe?e jsme do za?átku p?ehrávali snad ve všem. Bohužel naše nemohoucnost dát gol nabírala neuve?itelných rozm?r?. Náš gol vst?elil v první p?lce po p?kné individuelní akci Slezi. V druhém polo?ase jsme se snažili hru p?íliš neotevírat abychom nedostali zbyte?ný gol. Bohužel po serii našich nep?esných p?ihrávek se soupe? dostal do mírného tlaku z nehož vytežil penaltu a následné vyrovnání. Do konce zápasu jsme nast?elili n?kolik ty?ek. Soupe? už pak hrál jen na remízu 

Delta vs Replacement 4:3 (2:1)

(SO)28.4. 9:00
Štefánikova

sestava: Litr - Slezi, Jagy - Mate, Cerm - Macek, Cermik, Krbec
goly : Jagy, Cermik, Slezi 

Replacement vs Reds 1:6 (0:2)

(SO)21.4. 8:00
Štefánikova

Sestava - Litr - Cvok, Macek, Mate - Luka, Cerm - Kadi?, Cermik, Dufi
góly: Mate

Co ?íci k zápasu? Soupe? byl lepší. V první p?li nás p?ehrával. My jsem se tu a tam taky dostali do šance, ale nakládali jsme s nima velice špatn?. Soupe? se dokázal dvakrát prosadit. Po p?estávce nám b?hem p?ti minut nasypal do brány 3 góly, n?které byly trochu smolné, no ale co se dá d?lat, že? Pak se prosadil individuáln? Mate a snížil. Ve druhém polo?asu, když na h?išti bylo to nejlepši, co máme, tak se nám chvílemi i da?ilo držet krok. Soupe? ale nem?l pot?ebu moc úto?it. Zápas skon?il asi zaslouženým výsledkem 6:1 pro Reds. 

Flamengo "C" vs Replacement 3:4 (2:1)

(SO)14.4. 12:00
Štefánikova

Sestava: Litr - Murdoc, Macek, Jagy - Mate, Slezi - Cvok, Kadi?, Cermik, Dufi
góly: 2xMate, 2xSlezi
žk:Jagy

Zápas jsme absolvovali po náro?né oslav? Cvokova svátku. Soupe? se sešel v silné sestav?, a tak jsme spíše uvažovali, jak uhrát slušný výsledek. O bodech se zdálo jen t?m nejožralejším z nás. Zápas byl celkem vyrovnaný. Flamengo m?lo mírn? navrch. Svoji p?evahu dokázalo zužitkovat a ujalo se vedení 2:0. Druhý gól možná Litr mohl mít, ale svoji chybi?ku v dalším pr?b?hu zápasu mnohokrát nahradil a spolu s Matem a Slezim pat?il k nejlepším na h?išti. Snížit se nám poda?ilo t?sn? p?ed polo?asem, kdy soupe? šel ve 4 do útoku, ztratil mí? a Mate zakon?il brejk p?esnou st?elou. V druhé p?lce jsme se my i Flamengo dostávali do šancí, ale gólmani drželi oba týmy. Pak se ovšem povedla jedna akce, kterou ?ešil Murdoc pádem do st?eli, ale zasáhl mí? rukou, a tak se kopala penalta. Tu Flamengo se št?stím prom?nilo, když exekutor na poprvé nedal, ale vyraženou st?elu dorazil za záda bezmocného Litra. Vedení 3:1 uspalo Flamengo. Toho využil Slezi a st?elou z dálky snížil. Ihned po rozeh?e se Slezimu poda?ilo projít obranu Flamenga a vyrovnat. To zasko?ilo Flamengo, kterému se už nepoda?ilo vyvinout tlak naopak naši snahu korunoval Mate, když strhl vedení na naši stranu. Soupe?i nepomohl ani timeout a hra v p?ti v poli. Za výkon zaslouží pochvalu celý tým. Budem muset ?ast?ji do hospody:) 

Replacement vs CK Fugas 2:2 (1:2)

(SO)7.4. 15:00
Štefánikova

sestava: Litr - Slezi, Murdoc, Mate, Cvok - Luka, Cerm - Cermik, Krbec, Kadi?, Macek
goly : Luka, Slezi 

Replacement vs Crickets 5:0 (0:0)

(SO)7.4. 15:00
Štefánikova

Kontumace


Úvod  |   Sestava  |   Zápasy  |   Tabulky  |   Diskuse  |   Fotky  |   Sponzori  |   Turnaje  |   Historie