turnaje - Plačice Cup 2006
Pla?ice CUP 2006

kde: ?erno?ice

kdy: 12.8.2006

kdo: Cerm, Litr, Luka, Mate, Cvok, Charv, Kadi?, Dufi, Murdoc

cíl: dobrá zábava a postup ze skupiny

Turnajový systém

Ze základních skupin po 5 týmech postupoval první p?ímo do semifinále a druhý a t?etí ze skupiny se spolu k?í?em utkaly o semifinále. Hrací doba ve skupinách byla 1x13 minut, ve vy?azovacích kolech 2x10min. Zápasy pískal Monty

Zápasy

SKUPINA

RG x Pla?ice A 0-1

Pla?ice asi hlavní favorit turnaje nás hned od za?átku dostaly pod tlak. My jsme se prvních p?t minut nemohli dostat do tempa. Pár ?ancí jsme v zápase m?li, ale nutno ?íct, ?e Pla?ice byly jednozna?n? lep?í. P?esto se jim poda?ilo zakon?it jenom jednu z asi p?ti tutovek. Výborný výkon podal Litr, který nás zachránil od v?t?í prohry.

RG x Extrém 2-1

Zápas s Extrémem jsme odehráli v dobrém tempu a ?ekl bych, ?e jsme byli o malinko lep?í ne? soupe?. Úvodní gól vst?elil Cerm po nará?e?ce s Kadi?em. Soupe? vyrovnal poté co se p?ed jeho st?elou rozestoupila na?e ze?. Vít?zství na na?i stranu strhnul Cerm, skv?lou individuální akcí kdy obe?el posledního beka a umíst?ným bodlem p?ekonal vyb?hnuv?ího keepera

RG x Kobra 4-1

Do zápasu jsme ?li s tím ?e vít?zství nám zaru?uje postup ze skupiny. Od prvních minut jsme soupe?e p?ehrávali a dokonce jsme dali i rychlý gol tak?e jsme hráli v klídku. Gol vst?elil Luka?, Druhý p?idal po Matem dob?e rozehrané standartce Cerm, kdy? mu p?ed prázdnou bránu p?istr?il balon Kadi?. Dal?í gól p?idal skv?le hrající Mate. Chvilku poté jsme trochu podcenili jeden z protiutoku Kobry a dostali jsme gól. Poté ale Kadi? utekl po k?ídle a vymetl pavu?inu se m?nilo skore naposled na 4-1

RG x ?erno?ice 0-0

V zápase u? prakticky ?lo pouze o lep?í umíst?ní ve skupin?. Oba týmy evidentn? ?et?ili síly na ?tvrtfinále. P?esto jsme byli lep?í a v záv?ru jsme si vytvo?ili n?kolik dobrých p?íle?itostí. Bohu?el bez gólového ú?inku.
4FINAL

RG x Pla?ice B 4-1

V tomto zápasu bylo
SEMI

RG x Pla?ice A 0-6

zápas o 3 místo

RG x ?erno?ice 0-9;Úvod  |   Sestava  |   Zápasy  |   Tabulky  |   Diskuse  |   Fotky  |   Sponzori  |   Turnaje  |   Historie